natuurwegwijzer - amke.works

 

Op natuurwegwijzer.nl vind je een overzicht van verschillende activiteiten in de natuur. Fiets-, vaar-, of wandelroutes, interessante excursies, speelplekken of juist stille natuurgebieden: de mogelijkheden die de Noord-Hollandse natuur biedt, zijn hier terug te vinden. Maar hoe kan deze website succesvoller worden? Met deze vraag benaderde IVN mij.

Om hier een antwoord op te geven, heb ik eerst een grondige analyse van de bestaande website gemaakt. De statistieken en opvallendheden heb ik vertaald naar een toekomstvisie voor de website en de positionering ervan.

 

Fase 1: inventarisatie

 • Analyse huidige gebruik van de website (o.b.v. webstatistieken)
 • Analyse oorspronkelijke doelstellingen, SWOT, en andere beschikbare informatie over de website
 • Aanvullen bestaande sterkte / zwakte analyse.

 

Fase 2: advies

 • Aanzet toekomstvisie, met daarin:
  o Doel
  o Doelgroep
  o Boodschap
  o Vorm
  o Promotie

Het adviesrapport dat ik heb opgeleverd, vormde de basis voor de doorontwikkeling van de natuurwegwijzer.nl.

 

Vergelijkbare projecten:

Onderzoek & advies jongeren IVN

Advies online strategie Uzelf