IVN - amke.works

 

IVN en andere natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Landschap Noord Holland en Natuurmonumenten werken veel met vrijwilligers. Het aandeel jongeren binnen de groep vrijwilligers is relatief klein. Terwijl millennials wél op zoek zijn naar zingeving. En zich ook zorgen maken om de natuur. Ideale uitgangspunten om actief te worden binnen een natuurorganisatie . Vrijwilligerswerk ‘the old fashion way’ lijkt jongeren echter niet aan te spreken. Hoe kunnen natuurorganisaties jongeren dan meer bij de natuur betrekken?

Uit een brainstormsessie met millennials over dit onderwerp kwam als suggestie naar voren: werk een product / sample uit dat tijdens festivals geprobeerd kan worden door jongeren.

 

Laat jongeren zich welkom voelen in de natuur

Festivals zijn mateloos populair onder jongeren. De ideale plek dus om ze te ontmoeten. En om ze kennis te laten maken met vrijwilligerswerk in de natuur. Maar wat moet die kennismaking dan precies inhouden? Welke beloftes hangen daaraan vast? En kunnen natuurorganisaties die waarmaken?

Om ideeën te genereren voor een dergelijke kennismaking en om af te tasten in welke mate zoiets bij de huidige organisaties past, voerde ik verschillende gesprekken met medewerkers van IVN en Woesteland. Op basis van deze gesprekken heb ik een uitgebreid advies uitgebracht over de randvoorwaarden voor het succesvol aanspreken van jongeren.

 

 

Vergelijkbare projecten:

Social media campagne Nationale Jeugdraad (NJR)

Advies doorontwikkeling website natuurwegwijzer.nl